Drift Eliminator

Last updated: 26 มี.ค. 2564  |  3021 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Drift Eliminator

      เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ  ใช้ช่วยลดอุณหภูมิของน้ำที่มีอุณหภูมิสูงให้เป็นอุณหภูมิต่ำ  เพื่อนำไปใช้ผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแล้วนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งเช่น หอผึ่งน้ำ, คอนเดนเซอร์แบบระเหย เป็นต้น เพื่อป้องกันละอองน้ำกระเซ็นไปกับกระแสลมออกสู่บรรยากาศ  การติดแผงดักละอองน้ำจะช่วยลดความสูญเสียน้ำได้มาก

โดยจะติดตั้งด้านบนทางออกลมร้อนสำหรับหอผึ่งน้ำแบบ Counter Flow  และติดหลังแผงกระจายน้ำสำหรับหอผึ่งน้ำแบบ Cross Flow แผงกันละอองน้ำผลิตจากวัสดุ Polyvinyl Chloride(PVC)  หรือ Polypropylene(PP)  มี 2 รูปแบบคือ Blade และ Cellular

ประโยชน์การใช้แผงกันละอองน้ำ
1. ลดความสูญเสียน้ำและการใช้สารเคมี (Reduce Water Drift Loss & Chemical)
2. ลดการแพร่กระจายของเชื้อ Legionella  ซึ่งทำให้เกิดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน ซึ่งจะเกิดขึ้นมากกับหอผึ่งน้ำที่ใช้สำหรับระบบระบายความร้อนของอาคารต่างๆ
3. ลดปัญหาการกัดกร่อนท่อน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า (Prevent Corrosion of Piping & Electrical Components)
4. ลดการแพร่กระจายของสารเคมี ก๊าซเสีย และไอกรด ที่เป็นมลพิษต่ออากาศและสิ่งแวดล้อม (Reduce Harmful Emissions in The Atmosphere)
5. ช่วยประหยัดการใช้พลังงาน(Reduce Energy Consumption)

การนำไปใช้งาน
1. หอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) ติดแผงดักละอองน้ำไว้ที่ส่วนหลังจากที่ลมผ่านแผงกระจายละอองน้ำ
2. คอนเดนเซอร์แบบระเหย (Evaporative Condenser) ติดไว้ด้านบนป้องกันละอองน้ำไม่กระเด็นออกไปกับอากาศ
3. ระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียก (Wet Scrubber)  ใช้น้ำบำบัดก๊าซเสีย ไอกรด ไอสารเคมี ที่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
4. ระบบตู้พ่นสีม่านน้ำ (Water Curtain Spray Booth)  ใช้น้ำช่วยในการดักจับละอองน้ำ, สี และกลิ่นทินเนอร์ ในอุตสาหกรรมพ่นสี
5. เครื่องล้างอากาศ (Air Washer) ใช้ลดอุณหภูมิ เพิ่มความชื้นและกำจัดฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนในอากาศ จะใช้มากในอุตสาหกรรมสิ่งทอ โรงงานปั่นด้าย

ทำไมใช้แผงกันละอองน้ำของ SC Media
1. แบบ Blade มีรุ่น El1 ผลิตจาก PP อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 80 C และรุ่น EV2 ผลิตจาก PVC ที่ 55 C 
รุ่น El1 มีช่องห่างระหว่างแผ่นน้อยที่  1.2-1.5 ซม. ทำให้มีค่าความสูญเสียน้ำต่ำ < 0.002%
2. แบบ Fin Filter รุ่น FF2  มีลอนรูปตัว S เปลี่ยนทิศทางลม 4 ครั้ง ทำให้มีค่าความสูญเสียน้ำต่ำ < 0.005%
3. แบบ Cellular รุ่น DE เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป มีความดันตกคร่อมต่ำ ทำให้ใช้พลังงานพัดลมน้อย 
4. สามารถสั่งผลิตขนาดและรูปแบบได้ตามต้องการ
5. ให้คำปรึกษา แนะนำ การเลือกใช้รุ่นที่เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน

ลักษณะทางเทคนิค(Technical Specification)
Cellular Drift Eliminator
 รหัสสินค้า (Part No.)DE
วัสดุ (Material)Polyvinyl Chloride
การขึ้นรูป (Forming)Vacuum Thermoforming
ช่องว่าง (Void Ratio)95%
ความถ่วงจำเพาะ  (Specific Gravity)0.89 - 0.90
ขนาด (Dimension, WL x H)ตามสั่ง x 6.5 cm.
ช่องห่าง (Pitch)2 - 2.5 cm.
Drift Loss0.001 %

 

Blade Drift Eliminator

รหัสสินค้า (Part No.)EI
วัสดุ (Material)Polypropylene, PP
การขึ้นรูป (Forming)Injection Thermoforming
พื้นที่ผิว (Surface Area)240 sqm. / cu.m.
ช่องว่าง (Void Ratio)95 %
ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity)0.89 - 0.90
ขนาด (Dimension, WL x H)ตามสั่ง x 12 cm.
ความสูง (Height)12 cm.
ช่องห่าง (Pitch)1.2 – 1.5 cm.
Drift Loss0.005 %
รหัสสินค้า (Part No.)EV
วัสดุ (Material)Polyvinyl Chloride
การขึ้นรูป (Forming)Vacuum Thermoforming
ช่องว่าง (Void Ratio)95 %
ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity)1.05 - 1.36
ขนาด (Dimension, WL x H)ตามสั่ง x 14 cm.
 ความสูง (Height)14 cm.
ช่องห่าง (Pitch)1.8 – 2.0 cm.
Drift Loss0.005 %

Powered by MakeWebEasy.com