ก๊าซชีวภาพ (Biogas)

Last updated: 15 พ.ค. 2564  |  921 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ก๊าซชีวภาพ (Biogas)

ก๊าซชีวภาพได้จากการหมักและย่อยสลายของสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะไร้อากาศเช่นมูลสัตว์ ของเสียและเหลือทิ้งจากชุมชน ภาคการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันพบว่ามีการปล่อยทิ้งของเสียบางส่วนลงสู่แม่น้ำ ลำคลอง ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม  มลภาวะทางอากาศที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนข้างเคียง  การบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่ใช้วิธีการเติมอากาศ ซึ่งต้องใช้พลังงานไฟฟ้า ทำให้สิ้นเปลือง

       ในการนำน้ำเสียและของเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่มีประโยชน์มากขึ้นและสามารถลดปัญหาดังกล่าวข้างต้น เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับหม้อไอน้ำในโรงงาน ทำความร้อนอบแห้ง หรือผลิตกระแสไฟฟ้า จึงเป็นการช่วยลดต้นทุนทางด้านพลังงานได้มาก

       โดยทั่วไปก๊าซชีวภาพจะประกอบด้วยก๊าซมีเทน(CH4), ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2), ไฮโดรเจนซัลไฟด์(H2S) และความชื้น ในการนำไปใช้งานเป็นเชื้อเพลิงต้องมีการปรับปรุงคุณก๊าซชีวภาพโดยการลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อทำให้ก๊าซสะอาดขึ้น เพิ่มความเข้มข้นของก๊าซมีเทน ทำให้มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์และลดการกัดกร่อนของอุปกรณ์

       วิธีการลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์และคาร์บอนไดออกไซด์ สามารถทำได้หลายวิธี สำหรับการบำบัดแบบเปียกด้วยอุปกรณ์ Wet Scrubber แบบใช้ตัวกลาง จะเป็นกระบวนการที่ประสิทธิภาพและต้นทุนในการเดินระบบไม่ต่ำ โดยก๊าซชีวภาพถูกดูดเข้าสครับเบอร์แล้วผ่านชั้นตัวกลาง(Packing Media) โปรยน้ำให้จุลินทรีย์ที่เกาะตัวกลางเมื่อสัมผัสก๊าซชีวภาพจะย่อยไฮโดรเจนซัลไฟด์เป็นซัลไฟด์(กำมะถัน)  การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะโปรยน้ำที่มีความดันสูงและอุณหภูมิต่ำ ทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ละลายน้ำ

ตัวกลางมีเดีย (Packing Media)
       ตัวกลางมีเดียนับเป็นหัวใจหลัก เนื่องจากเป็นส่วนรองรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์  ซึ่งตัวกลางที่ดีควรจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีพื้นที่ผิว(Surface Area) สูง เพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของชั้นฟิล์มชีวภาพ และเพิ่มผิวสัมผัสระหว่างก๊าซมลพิษและจุลินทรีย์
2. ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ไอกรด ไอด่างได้ดี
3. มีความพรุนสูงเพื่อช่วยในการกระจายตัวของก๊าซมลพิษทั่วถึง มีความหนาแน่นของเนื้อสาร(Bulk Density)ต่ำ และน้ำหนักเบา
4. สามารถกักเก็บน้ำได้ดี เพื่อหลีกเลี่ยงการแห้งของตัวกลาง(กรณีใช้ระบบกรองแบบ Bio-Filter)
5. มีความดันลด(Pressure Drop) ต่ำ เพื่อลดการใช้พลังงานของพัดลมระบายอากาศ

       ตัวกลางมีเดียที่นิยมใช้งานจะเป็นพลาสติกชนิด Polypropylene, PP ซึ่งมีความทนทานต่อไอกรด สารเคมี ความดันลดต่ำ และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้  ประกอบด้วยแบบ Pall Ring, Heilex, Flower และ Square Ring เป็นต้น

แผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator)
       เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำและไอกรดหลุดออกไปภายนอก จึงต้องใส่แผงดักละอองน้ำไว้ด้านบนของสครับเบอร์สำหรับชนิดที่เหมาะสมสำหรับการไหลของอากาศกับน้ำที่โปรยลงมาแบบสวนทางกัน(Counter Flow) ควรใช้แบบ Blade หรือ Fin Filter ที่มีประสิทธิภาพการลดความสูญน้ำที่ดี (Drift Loss < 0.005%)

ผลิตภัณฑ์ของ SC Media
       SC Media เป็นโรงงานที่ผลิตทั้งตัวกลางมีเดีย (Packing Media) และแผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator) ซึ่งมีหลายรูปแบบพร้อมให้คำแนะนำเลือกใช้ชนิดและรุ่นที่เหมาะสมกับการใช้งาน  สามารถสั่งผลิตตามจำนวนและขนาดที่ต้องการ สินค้ามีคุณภาพ และราคาประหยัดยุติธรรม

Powered by MakeWebEasy.com